Hyppää sisältöön
TESTI Tämä on palvelun testiversio
Taktinen mittari

Sote-sektorin kasvihuonekaasupäästöt lähtöalueittain

Sote-sektorin kasvihuonekaasupäästöjä on arvioitu kansainvälisesti kahdessa tutkimuksessa. Pichler ym. (2019) päätyivät kokonaispäästöarvioon 3910 kt CO2e vuodessa Suomen osalta. Toinen arvio (Health Care Without Harm, 2019) päätyi hieman pienempään arvioon, 3500 kt CO2e vuodessa. Molemmat arviot sekä muita asiaan kuuluvia tietoja on esitetty tietokidesivulla Terveydenhuollon ilmastopäästöt.

Tässä mittarissa päästöt jaotellaan sen mukaan, missä kuluttamisen päästö on alunperin tapahtunut (tavaroiden osalta yleensä valmistusmaassa ja kuljetuksen aikana).

TESTI Tämä on palvelun testiversio