Hyppää sisältöön
TESTI Tämä on palvelun testiversio
Strateginen mittari

Sote-sektorin ruokailun kasvihuonekaasupäästöt

Viimeisin mittaus
2018
150kt/a
Tavoitteeseen matkaa
5 vuotta
-60kt/a
Tavoite
2025
90kt/a

Sote-sektorin ruokailun kasvihuonekaasupäästöt syntyvät sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja vanhainkodeissa syötävästä ruoasta. Sen vähentämiseksi voidaan toisaalta vähentää päästöintensiivisiä ruoka-aineita ja toisaalta vähentää ruoan hävikkiä.

Englannissa ruoan ilmastopäästöt ovat 3.5 % koko terveydenhuollon ilmastopäästöistä. Suomesta ei ole löytynyt suoria arvioita päästöistä, mutta jos osuus on samanlainen, se olisi 128 kt CO2e/a. Toisaalta kaikkiruokaisen ihmisen ilmastopäästöt on arvioitu Suomessa suuruusluokkaan 2000 kg CO2e/a, joten vastaavaan päästöön päästään 64000 ihmisen vuosittaisilla ruoilla. Vanhainkodeissa asui 5300 ja asumispalvelujen piirissä 45000 ikääntynyttä vuonna 2018 (Sotkanet). Lisäksi perusterveydenhuollon sekä psykiatrisen ja somaattisen erikoissairaanhoidon vuodehoidossa oli yhteensä jatkuvasti keskimäärin 19000 henkilöä. Niinpä henkilömäärä on melko lähellä tai hieman suurempi kuin englantilaisen vertailuluvun mukainen määrä (tosin henkilökuntaa ei tässä ole laskettu mukaan).

Yhteenvetona voisi arvioida, että ruokailun kasvihuonekaasupäästöt ovat suuruusluokkaa 150 kt CO2e/a.

Toisaalta kasviproteiinin osuutta lisäävän toimenpiteen sivulla todetaan, että ruokavalion muutoksella ruokailun ilmastopäästö saattaa vähentyä jopa 40 %. Niinpä pitkän aikavälin tavoitteeksi voi asettaa jopa 60 kt CO2e/a vähennyksen.

 

 

TESTI Tämä on palvelun testiversio