Hyppää sisältöön
TESTI Tämä on palvelun testiversio
Toiminnallinen mittari

Vähäpäästöisten lääkkeiden osuus

Lääkehoidon hiili-intensiteetin mittaaminen on vaikeaa, koska eri toimintayksiköissä hoidetaan erilaisia sairauksia ja väestöpohjat ovat erilaisia. Myös absoluuttisen hiilijalanjäljen mittaaminen ja raportoiminen on vaikeaa.

Niinpä tässä mittarissa on päädytty seuraamaan ilmastoystävällisten lääkevaihtoehtojen osuutta kaikista määrätyistä lääkkeistä. Jotta tämä olisi mahdollista, pitää ensin vertailla valmistekohtaisia ilmastopäästöjä ja sitten jakaa samaan asiaan käytettävät valmisteet suhteellisesti vähä- ja runsaspäästöisiin. Eri asiaan käytettävien lääkkeiden vähäpäästöisyyden raja voi olla hyvinkin erilainen riippuen tarjolla olevista valmisteista.

Tämän pohjatyön jälkeen on helppo pitää kirjaa siitä, kuinka suuri osuus määrätyistä valmisteistä on vähäpäästöisiä (vaihtoehtoihin verrattuna).

 

Mittariin vaikuttavat toimenpiteet

ToimenpideEteneminenVaikutus
13Lääkehoidon hiili-intensiteetin pienentäminen
Ei aloitettu
Hyvin merkittävä
TESTI Tämä on palvelun testiversio